A Ligetvédők Alkotmánya

Önszerveződő, pártpolitika-mentes, független magánszemélyek vagyunk, önkéntes alapon működünk, az erőszakmentesség elveit követjük.

Működésünk alapja a részvételi demokrácia. Nincs vezetőnk, nincs főszervezőnk, együtt alakítjuk a folyamatokat. Bárki csatlakozhat hozzánk.

A döntéshozó testületünk a plenáris, gyűléseinket előre meghirdetett időben és helyen tartjuk.
A részvételi demokrácia szabályai alapján működünk.

Mindenkori központunk az a hely, ahol a plenáris gyűlést tartjuk.

Célunk, hogy a társadalmat érintő döntéseket valós, széleskörű társadalmi egyeztetés előzze meg és konszenzuson alapuló döntés hagyja jóvá.

Továbbá őrizzük meg természeti és kulturális értékeinket, emellett hozzunk létre olyan teremtő és kreatív környezetet, amely elősegíti a fejlődést.

Alapelvünk, hogy mindenki egyenlő. Mozgalmunkban mindenkinek van részvételi és szavazati joga, amíg betartja a Ligetvédők Alkotmányát.

Lelkiismeretünk megkérdőjelezheti az írott jogrendet, ezért céljaink elérése érdekében megfelelő eszköznek tartjuk akár a polgári engedetlenséget is. A mozgalom minden résztvevője maga vállalja a felelősséget saját tetteiért.